Forside Teori
Utdannings- og jobbmuligheter

Utdannings- og jobbmuligheter

Hensikten med karrierelæring  er å gjøre deltakerne mer bevisst og nysgjerrig på sine egne kompetanser, interesser og potensiale – og å finne sin vei innen utdanning og jobb i Norge.

Ved å ta karrierelæring inn i norskopplæringen kan deltakeren få øvd på det språket de trenger for å finne sin yrkesidentitet i Norge og få en jobb, og en del av denne prosessen vil for mange innebære praksisperioder. Det er viktig at deltakerne ser at praksisperioden passer inn som en del av deres vei for å nå sine mål om en varig tilknytning til arbeidslivet i Norge.