Forside Slik kan det gjøres
Suksesskriterier

Suksesskriterier

Astrid Stotesbury og Silje-Jennifer Mcdonald Bygland ved Karmøy voksenopplæringssenter forteller hva de mener er suksesskriteriene for å kunne jobbe arbeidsrettet.