Forside Teori
Språket i arbeidslivet

Språket i arbeidslivet

Det å jobbe arbeidsrettet handler om at deltakeren bringer språket fra praksisplassen inn i opplæringen. Dette kan være samtaler, situasjoner eller erfaringer fra arbeidshverdagen. Istedenfor å basere opplæringen på læreboktekster lar du deltakerne trene på å snakke, lese, skrive og forstå muntlig norsk med utgangspunkt i faktiske hendelser fra praksis. Dette er selve kjernen i å jobbe arbeidsrettet. 

Et eksempel på språk fra arbeidslivet kan være instruksjoner. I praksis får deltaker i oppgave å observere og fange opp hvordan instruksjoner blir gitt, og ta lydopptak eller film med smarttelefon eller nettbrett av dette. De kan også ta med tekster hvor instruksjoner står skriftlig på praksisplassen. Lyden, filmen eller teksten deles i undervisningsrommet og deltakerne får her støtte av norsklæreren til å systematisere og jobbe videre med språket.