Forside Teori
Et helhetlig læringsrom

Et helhetlig læringsrom

Modellen synliggjør hvordan læringen av norsk foregår både i undervisningsrommet og arbeidsrommet som en kontinuerlig prosess.

Deltakerne jobber med oppgaver som binder hele læringsrommet sammen ved å forberede seg i undervisningsrommet, observere og prøve ut i arbeidsrommet for så å få støtte av norsklæreren til å reflektere og systematisere språket i undervisningsrommet igjen. Deltakeren får spesifikke oppgaver de utfører i praksis, de tar med seg både erfaringer, tekst og lyd- eller filmopptak tilbake til klasserommet som legger grunnlaget for det videre arbeidet. 

Arbeidsrommet og undervisningsrommet utfyller, fordyper og forsterker hverandre, slik at deltakerne får en meningsfull og relevant norskopplæring.