Forside Teori
Morsmål som ressurs

Morsmål som ressurs

Det er viktig å bruke alle språk deltakerne kan og alle tilgjengelige verktøy og ressurser for å oversette og forstå.

At deltakerne kan ta i bruk hele sin språklige kompetanse i opplæringen og på praksisplassen, gjør det enklere å bygge norskopplæringen på deltakerens erfaringer. Det å kunne kommunisere på et språk man kan, bidrar også til trygghet i opplæringssituasjonen og skaper bedre læringsvilkår.