Forside Teori
Integreringsoppgaver

Integreringsoppgaver

Integreringsoppgaver binder praksis og arbeidsrommet sammen. Integreringsoppgaver er arbeidsrettet norskopplæring satt i system. Enkelt forklart er det arbeidsoppgaver deltakerne forberedes på i undervisningsrommet – tar med seg og gjennomfører ute i arbeidsrommet - og tar med erfaringene de har gjort seg tilbake igjen.

I undervisningsrommet får de hjelp av norsklærer til å dele og jobbe videre med det de har erfart og hentet inn. Arbeidsoppgavene tilpasses norsknivået til deltaker og type praksisplass. 

Eksempel på en integreringsoppgave kan handle om tema småprat. Da kan deltaker få i oppgave å observere småprat, samtale med språkfadderen sin om småprat, ta lydopptak eller film av noen som småprater og delta i småprat på praksisplassen.