Alle videoer

Under kan du se hvordan forskjellige skoler jobber med arbeidsrettet norskopplæring og hvilke erfaringer de har gjort seg.