Forside Teori
Kommunikative oppgaver

Kommunikative oppgaver

Formålet med kommunikative oppgaver er at deltakerne skal få oppgaver i undervisningsrommet som krever reell kommunikasjon.

Oppgavene krever at begge parter er aktive i samtalen og løser oppgaven i fellesskap. Det kan for eksempel være at en av deltakerne sitter med en matoppskrift og den andre med ingrediensene. Deltakeren med oppskriften må forklare hva som skal med, i hvilken rekkefølge og i hvor store mengder, mens den andre måler opp og lager maten. Kommunikative oppgaver er motiverende fordi deltakerne skal løse reelle utfordringer gjennom å kommunisere på norsk, og kan selv se at de lykkes. Dette er igjen med på å skape mestringsfølelse.