Forside Teori
Språkfadder

Språkfadder

Noe av det viktigste som skjer i praksis er at deltakere får bruke språket aktivt i meningsfulle sammenhenger. At de snakker med kollegaene sine både om arbeidsoppgavene, og om løst og fast og stiller spørsmål når de ikke forstår. Det vi ikke ønsker er at deltakere blir satt til å gjennomføre arbeidsoppgaver alene uten noe særlig behov for å kommunisere, som for eksempel å kun fylle på varer i butikkhyllene. 

For at deltakeren skal få best mulig utbytte av praksisperioden er en av suksessfaktorene at han eller hun knyttes til en språkfadder. Språkfadderen bør være en kollega som jobber tett med deltakeren i de daglige arbeidsoppgavene og ha jevnlig dialog med deg som norsklærer slik at de kan jobbe ut ifra deltakerens mål for uken. Dere bør sammen finne gode rutiner for å overlevere mål for uken og hvilken kontakt dere skal ha underveis. Den jevne kontakten med fadderen er i tillegg med på å gjøre at du sparer tid på oppfølgingen. Språkfadderen bør anbefales å ta e-læringskurset «Språk i arbeid». Språkfadder kan gi deltakeren stor språklig gevinst.