Forside Slik kan det gjøres
Hvordan kan vi gjøre dette hos oss?

Hvordan kan vi gjøre dette hos oss?

Når dere ønsker å jobbe arbeidsrettet med norskopplæringen, anbefales det at dere gjør dette i fellesskap og at dere setter av god tid til å prøve dere fram og jobbe med dette i kollegiet.

For at alle skal forstå hva arbeidsmåten innebærer, bruk denne nettsiden som ressurs. Vis filmene og diskuter muligheter.  

For å finne deres måte å jobbe arbeidsrettet på er det lurt å:

  • kartlegge nå-situasjonen - hva gjør vi i dag som vi vil fortsette med, hva er ikke bra nok i dag?
  • kartlegge målbildet - snakke om hvordan vi vil jobbe arbeidsrettet hos oss
  • kartlegge tilgjengelige ressurser og arenaer for språklæring -sjekke hvilke muligheter har vi i nærmiljøet. Hvem kan vi samarbeide med?

Hvordan kan vi jobbe annerledes for å knytte opplæringen tettere til deltakernes tid i arbeid og praksis? Hva trenger vi som lærere for å få til dette? Hvordan kan vi hjelpe hverandre? Hvordan kan vi få til dette innenfor de tidsrammene vi har? Hvordan kan vi bruke digitale verktøy i dette arbeidet?

  • Prosessen: Hva kan vi starte med? Hvor skal vi hente inspirasjon?Hvordan skal vi utveksle erfaringer?

Selve opplæringen:
Hvordan kan vi bruke språket fra deltakernes arbeidsplasser som utgangspunkt for å jobbe systematisk med norskopplæring med våre deltakere?
Hvordan kan vi prøve ut kommunikative oppgaver blant våre deltakere?
Hva slags integreringsoppgaver er relevant å starte med hos oss?
Hvordan kan vi gå frem for å få til bruk av språkfaddere på praksisplassene vi har kontakt med i dag?
Hvordan vil vi bruke dem til å hjelpe oss med oppfølgingen på praksis?
Hvordan kan vi bruke digitale læringsrommet? Hvordan kan vi komme i gang med dette hos oss?

Legg en plan, prøv det ut og juster ved behov! Alt trenger ikke være på plass med en gang. Hva kan det første steget være?