Forside Teori
Teori, tips og råd - kort fortalt!

Teori, tips og råd - kort fortalt!

Her kan du lese om noen av begrepene knyttet til arbeidsrettet norskopplæring. Tekstene er kortversjoner av mer omfattende innhold på Kompetanse Norges sin hovedtemaside om arbeidsrettet norskopplæring. Dersom du ønsker å fordype deg mer i arbeidsmåtene og i den teoretiske bakgrunnen, kan du gå til denne nettsiden og lese mer.