Slik kan du jobbe arbeidsrettet – kort fortalt

På denne nettsiden får du et bilde av hva arbeidsrettet norskopplæring innebærer. Nettsiden er for deg som underviser i norsk som andrespråk og som har deltakere i praksis. Arbeidsmåtene som presenteres kan også være relevant for deg som har deltakere i arbeid eller i annen aktivitet ved siden av norskopplæringen. 

Ved å knytte praksis og norskopplæringen tettere sammen, gir du deltakerne større mulighet til å lære norsk den tiden de er på praksisplassen. Opplæringen blir motiverende med virkelige samtaler, situasjoner og erfaringer fra arbeidslivet. Her kan du se en animasjonsfilm som forteller deg mer om denne måten å jobbe på: 

I tillegg til denne nettsiden finnes det to e-læringskurs som tar for seg andre sider ved det å jobbe arbeidsrettet. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med disse kursene i tillegg til denne nettsiden.

  • E-læringskurset: «God kvalitet på praksis» om praksis i introduksjonsprogrammet for programrådgivere og norsklærere.
  • E-læringskurset: «Språk i arbeid» til arbeidsgivere og språkfadderne om deres rolle i å bidra til at deltakerne lærer mer norsk på praksisplassen.

«Deltakerne får en slags forskerrolle i forhold til sin egen språklæring og blir bevisst språket rundt seg med hjelp av oppgavene som de tar med tilbake til skolen»

-Astrid Stotesbury, Karmøy voksenopplæring

Se videoen